Klitgaarden blev i 1914 opført af den daværende Kong Christian den X som privat feriebolig for den kongelige familie.

Klitgaarden er tegnet af en af datidens kendteste arkitekter, Ulrik Plesner, der har tegnet adskillige bygninger i Skagen og i København.

Efter kongens død i 1947 blev Klitgaarden – eller Kongevillaen som den kaldtes af mange i Skagen – ofte benyttet af Dronning Alexandrine.

Ved hendes død overtog Arveprins Knud Klitgaarden. Klitgaarden forblev i familiens eje indtil sommeren 1997, hvor arvingerne efter Arveprins Knud og Arveprinsesse Caroline Mathilde solgte ejendommen til Klitgaarden Fonden.