SKAGEN & LYSET

Klitgården på Skagen udbyder igen i år en kunstfotografisk Masterclass med Søren Rønholt. Deltag i den unikke masterclass, hvor du udvikler dit personlige fotografiske billedsprog i historiske rammer på Klitgården. Anerkendte danske fotografer som Trine Søndergaard og Marie Hald gæster vores masterclass undervejs. Vi fordyber os i Skagens særlige lys og henter inspiration i den kunsthistoriske arv på Skagen.

Masterclass ́en foregår over fem dage på Klitgården i Skagen, der normalt fungerer som et refugium for kunstnere og forskere. Med sin placering direkte ud til havet danner Klitgården, bygget i 1913, den perfekte ramme om forløbet. Der indgår kost og logi på Klitgården således, at deltagerne kan opnå det størst mulige læringsudbytte uden hverdagens praktiske opgaver.

Undervisningen består af en vekselvirkning mellem inspirationsoplæg, stillede opgaver, fotosessions inde og ude samt tilbagevendende fælles billedkritik. Vi tror på learning by doing og på eksperimentets kraft. Der er fokus på det personlige kunstneriske udtryk og ikke på kamerateknik. Ambitionsniveauet er højt, og forløbet bliver pakket med udfordringer og inspiration, ny viden og nye færdigheder.


MÅLSÆTNINGER

Målet med masterclass´en er, at alle deltagere udvikler deres personlige kunstneriske billedsprog indenfor landskabsfotografi og portræt. Formålet er at inspirere, støtte og udfordre deltagerne, således at alle tilegner sig nye billedkunstneriske værktøjer og indsigt i egne potentialer. Master-class´en er grundlæggende bygget op omkring tre aktiviteter: Det individuelle fotografiske arbejde, inspirationsoplæg med erfarne kunstfotografer og dialogorienteret billedkritik.

Deltagernes egne arbejder er omdrejningspunktet for forløbet. Vi tror på eksperimentets kraft og på learning by doing. Det betyder, at alle deltagere opfordres til at arbejde undersøgende, nysgerrigt og spørgende. Vi fejrer fejl og uventede resultater, frem for at skabe sikre og perfekte billeder. Det er det, vi alle lærer mest af. Der vil være mange timers individuel fotografering hver dag. Vi indleder med at arbejde med den samme opgave, hvilket erstattes af mere individuelle opgaver, som Søren Rønholt lærer deltagerne bedre at kende.

Deltagerne skal have ny viden, inspiration og udfordres af andre kunstfotografers synspunkter, arbejdsprocesser og billeder. Derefter indgår der en række talks i forløbet, hvor Søren Rønholt og andre kunstfotograf lader os se om bag facaderne og giver os indblik i, hvad deres drivkræfter og metoder er. På den måde skærpes opmærksomhed og indsigt i nye dimensioner af kunstfotografi.

Det tredje element i forløbet er billedkritikken. Til kritikken gennemgår vi deltagernes arbejder i en fælles faglig og konstruktiv samtale. Formålet med billedkritik er, at deltagerne udvikler deres evne til at analyse og tale om egne og andres billeder. Kritikken skal være et trygt og åben rum, hvor vi i fællesskab hjælper hinanden med at udvikle os.